De voorwaarden voor aanmelding van uw radiostation zijn:

1. Uw station moet een legaal station zijn, dan wel geregistreerd zijn als webradio station bij Buma en Sena, met de licentienummers duidelijk zichtbaar op uw website. Bij aanmelding van uw web radiostation, het web adres  van uw radiostation duidelijk vermelden, zodat er gecontroleerd kan worden of u aan de voorwaarden van een legaal station voldoet.

2. Uw station moet een station zijn wat 24 uur per dag online is, zonder onderbrekingen in de uitzending. Dit mag ook een jukebox zijn, die draait wanneer er geen DJ’s live uitzenden. Enige uitzondering op deze regel is, dat wanneer uw station offline is door een technische storing, er geen actie zal worden ondernomen indien uw station binnen 24 uur weer online is.

3. Uw station mag geen radiostation zijn wat provocerende gedragingen vertoont jegens bepaalde groepen van de bevolking of personen. Politiek getinte programma’s zijn eveneens niet gewenst.

4. Sexueel getinte programma’s zijn niet toegestaan.

5. Bij veranderingen van uw streamserver, dit direct doorgeven via deze site.

6. Aanmeldingen door derden zijn niet gewenst, en zullen niet verwerkt worden. Alleen aanmeldingen van legitieme stations die controleerbaar zijn zullen worden toegevoegd aan de virtuele radiotuner.

7. En als laatste voorwaarde, en wellicht de belangrijkste. Plezier hebben bij het maken van een radioprogramma is gewenst, echter niet verplicht. :)

Bij een geconstateerde overtreding van deze voorwaarden, zal uw station onherroepelijk verwijderd worden van de virtuele radiotuner.

Correspondentie over overtredingen is niet mogelijk.

De virtuele tuner werkt alleen met Radionomy, shoutcast en icecast streams, die uitgezonden worden in het aac, aac+  of mp3 formaat.

Windows Media streams, Tunein of andere formaten zijn niet compatible met HTML5 audio streaming, en kunnen door deze beperking niet toegevoegd worden aan de virtuele radio tuner.

 

Aanmeldingen voor deze site alleen via www.blondeman.net
De voorwaarden voor evetuele aanmelding kunt u ook lezen op de
aanmeldpagina

Copyright © 2015 ELDORADO STUDIO
Copyright © 2015 www.blondeman.net
Nu ook op Android als applicatie Download Applicatie